Τι ισχυει στην κυκλοφορία των οχημάτων μετα την κατάρρευση της γεφυρας

Τι αποφάσισε η αστυνομική Διεύθυνση και πώς θα κινούνται τα οχήματα μετά την κατάρρευση της γέφυρας

α) Την άμεση διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από το κέντρο της πόλης της Καβάλας, καθ’ όλο το μήκος της γέφυρας, ήτοι από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες).

β) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Βάσσου έως και τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη.

γ) Την εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα προς έξοδο από κέντρο της πόλης, στο χερσαίο τμήμα της οδού το οποίο αντιδρομείται, από τη συμβολή της με την οδό Μιαούλη έως και το ύψος του παλιού Νοσοκομείου Καβάλας (φωτεινοί σηματοδότες), με ταυτόχρονη απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο τμήμα αυτό.

δ) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των τρεισήμισι (3,5) τόνων βάρους στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, στο ρεύμα εισόδου προς κέντρο πόλης, από τη συμβολή της με την οδό Σαππαίων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Βάσσου.

ε) Την απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών οχημάτων άνω των πέντε (5) τόνων βάρους, άνω των δέκα (10) μέτρων μήκους και άνω των δύο (2) μέτρων πλάτους στις οδούς Σαππαίων και Γαλλικής Δημοκρατίας, καθ’ όλο το μήκος τους.

-Η κυκλοφορία των ανωτέρω φορτηγών οχημάτων προς το κέντρο της πόλης της Καβάλας θα διεξάγεται μέσω της Εγνατίας Οδού- Α/Κ Άγιου Σίλα-οδός 7ης Μεραρχίας.

-Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα λεωφορεία των Αστικών και Υπεραστικών Γραμμών.