Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Δράμα

Προσλήψεις διάρκειας 8 μηνών στα ΕΛΤΑ

Προσλήψεις διάρκειας 8 μηνών από τα ΕΛΤΑ σε Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη και Δράμα.

Για το νομό Δράμας προκηρύσσονται 3 θέσεις. Δείτε την προκήρυξη .

Για το νομό Ξάνθης προκηρύσσονται 2 θέσεις. Δείτε την προκήρυξη .

Για το νομό Καβάλας προκηρύσσονται 3 θέσεις. Δείτε την προκήρυξη .