Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Αφορά 5 24μηνες συμβάσεις

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 5 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, που εδρεύει στο Δήμο Ξάνθης του Νομού Ξάνθης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ