Ο Χρ. Ποτόλιας για την ανάθεση μελέτης της πεσμένης γέφυρας

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Καβάλας προκύπτουν ερωτήματα από τη συγκεκριμένη ανάθεση

44

Η  μελέτη  τελικά ανατέθηκε  από  την  Περιφέρεια ΑΜΘ  στην  ΕΓΝΑΤΙΑ  Α.Ε.  Πρόκειται  για  το  πλέον  αμφιλεγόμενο  στοιχείο  της  διαδικασίας  που  επιλέχθηκε.  Το  ύψος  της  σύμβασης  (περίπου 830.000  €,  απόφαση 976/27-05-2019 του ΔΣ της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.-ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  σχετική σύμβαση ανάθεσης από την Περιφέρεια δεν ανευρέθη)  δημιούργησε  πολλά  ερωτηματικά  (τυπικά  και  ουσιαστικά)  που  διατυπώθηκαν  στον  τοπικό τύπο.

Το παραπάνω ποσόν συγκρινόμενο με αυτό της σύμβασης για τις μελέτες αντιμετώπισης της καταστροφής της γέφυρας του ποταμού Κομσάτου  (περίπου 73.000,00  €  με  δυνατότητα αύξησης  κατά  35.000,00  €  ακόμη  για  περίπτωση  επιλογής μελέτης  συνολικής  ανακατασκευής  της  γέφυρας)  δημιουργεί  εύλογα  ερωτηματικά.  Ακόμη  περισσότερο  διότι  δεν  υπάρχει  σύγκριση  ανάμεσα  στο  φυσικό αντικείμενο  και  τη  κλάση  των  δύο  έργων  (υπέρ της γέφυρας Κομσάτου  φυσικά)  αλλά  και  ιδιαιτερότητες  (γέφυρα πάνω από φυσικό ρέμα με μόνιμη ροή που δίδει ισχυρές πλημμυρικές παροχές,  θέση  ανάντη  από  γέφυρα του ΟΣΕ).

Εμφανίζεται το φαινόμενο ανάθεσης Μελέτης Δημοσίου Έργου  από Δημόσιο Φορέα σε μια ιδιωτική πλέον εταιρεία μορφής Α.Ε. Το ύψος της σύμβασης είναι τόσο γενναιόδωρο που μοιάζει να είναι χορηγία.

Οι φορείς (Δήμος Καβάλας και τα δύο τοπικά Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ) εξακολουθούν να είναι άφωνα. Ενστάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν για τα:

Δεν επιλέχθηκε διαδικασία της νομοθεσίας  ανάθεσης μελετών δημοσίων έργων, με δημόσιο διαγωνισμό όπου προβλέπεται  και  υποβολή  έκπτωσης.

Η ίδια ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.  δήλωσε  (σύμφωνα με δημοσιεύματα) ότι τις μελέτες θα αναθέσει σε εξωτερικούς συνεργάτες.  Γιατί κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει από την Περιφέρεια;

Για το ζήτημα του ύψους της σύμβασης θα έπρεπε να γνωμοδοτήσουν τα δύο ΤΕΕ. Και αν η σιωπή αυτή είναι κατακριτέα, η νωχέλεια  για το θέμα της υπεράσπισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών τους είναι ακόμη χειρότερη.  Δηλαδή τα απαραίτητα τοπογραφικά υπόβαθρα που αναλαμβάνει η «έχουσα την τεχνογνωσία  ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.» δεν μπορούν να γίνουν από ντόπιους μελετητές; ΟΛΕΣ  οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες μπορούν να γίνουν από μελετητές Δ.Ε. δεδομένου μάλιστα ότι δεν πρόκειται για κάποιο εξεζητημένο έργο.

Πρέπει να αποκρουσθεί κάθε ιδέα ή πρόταση να καταργηθεί το έργο,  όπως αυτή του συγκοινωνιολόγου κ. Παρασκευόπουλου ότι πλέον είναι άχρηστο μετά τη μεταφορά των λειτουργιών του Νοσοκομείου.  «Αξιοθαύμαστη» προβλεπτικότητα  με δεδομένο ότι υπάρχουν και  συνεχώς  προκύπτουν  προτάσεις χρησιμοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεών του.  Ακόμη  και  η  δρομολογούμενη  διαπλάτυνση εις βάρος  του  αύλειου  χώρου  του  Νοσοκομείου  μάλλον  βάζει  ταφόπλακα  στην  επισκευή  της  καταστραφείσας  γέφυρας, πόσο μάλλον  αν συνυπολογισθούν οι δυσκολίες των χρονοβόρων διαδικασιών (αλλαγή  σχεδίου πόλης, διαδικασία  απαλλοτρίωσης).

Αν επικρατήσουν  αυτές  οι  επιλογές,  και  κατεδαφισθεί  το  σύνολο  της  γέφυρας,  για  πολλούς  λόγους,  που  δεν  είναι  της  παρούσας,   δεν  θα  καταστεί  δυνατόν  να  επανακατασκευασθεί.

Η  Λαϊκή  Συσπείρωση  από τη πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε ότι το έργο πρέπει να επισκευασθεί και να λειτουργήσει όπως μέχρι την στιγμή της καταστροφής διότι αποδείχθηκε απαραίτητο για τη κυκλοφοριακή  λειτουργία της κυκλοφορίας στη πόλη αλλά και στη περιφέρεια δεδομένου ότι εξυπηρετεί και υπεραστική κυκλοφορία, ενώ είναι ενταγμένο (ακόμη και άτυπα) στο Εθνικό δίκτυο.

(δελτίο τύπου)