Μονοθεματική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Τη Δευτέρα, 16/9 συνεδριάζει, στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

32

Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η έγκριση απολογισμού για το 2018. Να σημειωθεί ότι το θέμα υπήρχε και στη θεματολογία της προηγούμενης συνεδρίασης, αλλά αποσύρθηκε για να συζητηθεί σε ξεχωριστή συνεδρίαση.