Μεγάλη αύξηση των εξαγωγών στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Ενθαρρυντική καταγράφεται η εικόνα των εξαγωγών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και συνολικά στη χώρα, με βάση την έρευνα για τη “Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας από το 2013 μέχρι το 2017 που διεξήγαγε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης των εξαγωγών στη χώρα με 16% το διάστημα 2016-17 και 33% στο σύνολο της τετραετίας, βρίσκεται στην 5η θέση ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας με όγκο εξαγωγών 863,3 εκατ. ευρώ στο τέλος της περιόδου, παρουσιάζει θετικό εμπορικό ισοζύγιο και ποσοστό 10,5% του ΑΕΠ της περιφέρειας.

Αναλυτικά η έρευνα του ΣΕΒΕ και του ΙΕΕΣ :