Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της ανάγκη άμεσης πληρωμής των τακτικών προνοιακών επιδομάτων.    

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 09 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, με το παρακάτω θέμα:

  1. 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018

Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός της ανάγκης άμεσης πληρωμής των τακτικών προνοιακών επιδομάτων.