Καταβολή οικονομικών ενισχύσεων από το Δήμο Καβάλας

22 οι δικαιούχοι που μοιράστηκαν το ποσό των 6.900 ευρώ

Ο Δήμος Καβάλας, μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη  από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίασή του  στις 1 Νοεμβρίου 2018,  προχώρησε στην καταβολή έκτακτων οικονομικών ενισχύσεων μέσω βοηθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης σε 22 δημότες, συνολικού ποσού 6.900 ευρώ.