Ευρωπαϊκή ανταλλαγή νέων με το πρόγραμμα Erasmus+ στην Καβάλα

Για πρώτη φορά ο νεανικός οργανισμός Hellenic Youth Participation, σε συνεργασία με διάφορες ομάδες νέων από την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας διοργανώνουν μια ευρωπαϊκή ανταλλαγή νέων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη νεολαία, που εγκρίθηκε από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού για την νεολαία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης με τίτλο Youth Votes for Europe (YV4E) και θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων που έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+  θα έχει 2 βασικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στην πόλη της Καβάλας:

Την προπαρασκευαστική συνάντηση από την 8-10 Μαρτίου 2019 και την ανταλλαγή νέων από την 8 -15 Απριλίου 2019.

 

Το YV4E είναι μία ανταλλαγή νέων που προέρχεται από τη συνεργασία 6 ευρωπαϊκών εταίρων και 4 τοπικών φορέων στην Καβάλα με στόχο  την ενδυνάμωση των νέων, την ευαισθητοποίηση τους στα ευρωπαϊκά ζητήματα και στην ενεργοποίηση τους σε τοπικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι συμμετέχουσες χώρες που θα βρεθούν στην Καβάλα και θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή είναι: Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία, Γερμανία, Πολωνία και Κροατία. Η ομάδα συμμετεχόντων θα αποτελείται από 36 συνολικά άτομα.

Στόχοι του σχεδίου αποτελούν:

1) η ανάπτυξη της γνώσης και της εξοικείωσης με ευρωπαϊκούς θεσμούς και διαδικασίες, πως αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας σε τοπικό επίπεδο

2) η γνώση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ και συνειδητοποίηση των ωφελειών της

3) η γνωριμία με ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρουν ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχολησιμότητας

4) η ενδυνάμωση των νέων και συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή την παροχή ενός πλαισίου για διαπολιτισμικό διάλογο και

5) η γνωριμία και εξοικείωση με την τοπική κοινότητα και πολιτικούς εκπροσώπους

 

Η Hellenic Youth Participation (HYP) είναι μία KOIN.Σ.ΕΠ., μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δημιουργήθηκε από εθελοντές και έμπειρους youth leaders, με σκοπό την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων. Οι δράσεις της έχουν κεντρικό γνώμονα την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη μέσα από βιωματικές, διαφοροποιημένες και μη τυπικές δραστηριότητες σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Η HYP είναι πάρα πολύ ενεργή σε ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανταλλαγές νέων, πρακτικές στο εξωτερικό, εκπαιδευτικές εκδρομές, σεμινάρια και δράσεις στην πόλη.

Το πρόγραμμα YV4E που συντονίζεται και συνδιοργανώνεται από τη Hellenic Youth Participation και από τις τοπικές ομάδες νέων. δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες νέων ανθρώπων ηλικίας 18-30 ετών σε μια εποχή όπου η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή και  η ενίσχυση της συνεργασίας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίζεται εντονότερη από ποτέ. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν τοπικές δράσεις με στόχο την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Αριάδνη Ματράκα

Συντονίστρια Προγράμματος και Υπεύθυνη Επικοινωνίας Hellenic Youth Participatio
T:+302112163657
Κ: +306943946121
E:hypmobilities@gmail.com