Ενημερωτική εκδήλωση στην Ξάνθη για τις δύο νέες δράσεις του ΕΣΠΑ με τον Στ. Γιαννακίδη

Στις 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη, στο κτίριο του πολιτιστικού σωματείου «ΘΑΜΥΡΙΣ», ενημερωτική εκδήλωση για τις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020)«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση».

Στην ενημερωτική εκδήλωση, όπου θα συμμετάσχει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση των δράσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Στοιχεία σχετικά με τις δύο νέες δράσεις μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το ΕΣΠΑ www.antagonistikotita.gr