Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας την Πέμπτη-Τα θέματα της συνεδρίασης

Δείτε τα 41 θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας, στις 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
 2. Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2019.
 3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας με θέμα: “Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Καβάλας, έτους 2019”.
 4. Εξέταση της  αρ.πρωτ. 26337/27-07-18 ενστάσεως της αναδόχου κοινοπραξίας  ΚΑΦΦΕΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ  κατά της με αρ. πρωτ. 24670/13-07-18 Απόφασης Έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δήμου Καβάλας για  το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης».
 5. Έγκρισή 1ης Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (λόγω 1ης παράτασης): του Υποέργου, «Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ΄ επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο  Καβάλας» του Ενταγμένου Έργου:  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» του Δήμου Καβάλας. Προϋπολογισμού:  332,63 € + 175.039,83 € (Φ.Π.Α. 24%) = 904.372,46 Ευρώ (με βάση την προσφορά) ενταγμένης ΕΠ 0311, με κωδικό ΟΠΣ 5000969 και Κ.Α.Ε. 2016ΕΠ03110018.
 6. Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2017.
 7. Έγκριση ή μη σχετικά με την κοπή δέντρων για προέκταση οδού.
 8. Έγκριση ή μη σχετικά με την διατήρηση παρτεριών σε κοινόχρηστο χώρο στην περιοχή της Καλαμίτσας.
 9. Έγκριση ή μη σχετικά με την διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στην συμβολή των οδών Βενιζέλου και Αγ. Λαύρας.
 10. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές –Επισκευές– Συντηρήσεις σε κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας».
 11. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2017».
 12. Έγκριση ή μη υποβολής από κοινού με το Επιμελητήριο Καβάλας αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση της του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με κωδικό 098 για την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καβάλας.
 13. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης γεωτεμαχίων στην Παναγία.
 14. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
 15. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 9ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (παιδικός σταθμός) Δήμου Καβάλας επί της οδού Αργυρουπόλεως & Σεβάστειας στην περιοχή Νεάπολη Καβάλας, στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”.
 16. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 8ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (παιδικός σταθμός) Δήμου Καβάλας στην οδό Αρκαδίου περιοχή Βύρωνα, στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”.
 17. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 4ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (παιδικός σταθμός) Δήμου Καβάλας στην οδό Τήνου, περιοχή παλιών Σφαγείων στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”.
 18. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 2ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (παιδικός σταθμός) Δήμου Καβάλας στην οδό Εκάβης, στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”.
 19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κτιρίου όπου στεγάζεται το 1ο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (παιδικός σταθμός) Δήμου Καβάλας στην οδό Λυσιμάχου και Κρατερού, στο ΝΠΔΔ “Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας”.
 20. Εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία καλλιεργήσιμης γης της τοπικής Κοινότητας Φιλίππων και συγκεκριμένα του υπ’ αριθ. 1573 αγροτεμαχίου έκτασης 8,8 στρεμμάτων.
 21. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 3/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.
 22. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
 23. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
 24. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου  «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
 25. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου «Αν. Καραγιάννη» και γηπέδου «Κωτσάλου».
 26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 27. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στους κληρονόμους.
 28. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση στην κληρονόμο.
 29. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 30. Διαγραφή οφειλών λόγω θανάτου και επαναβεβαίωση σε κληρονόμο.
 31. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και επαναβεβαίωση σε κληρονόμους.
 32. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
 33. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
 34. Έγκριση μετάβασης  της Δημάρχου,  στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου  να συμμετέχει σε ανοιχτή πρόσκληση της ΚΕΔΕ για τη διαμόρφωση ενός νέου αποκεντρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος Πολιτικής Προστασίας με συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης,  στις 15 Σεπτεμβρίου 2018.
 35. Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών -Διοικητικών Υπηρεσιών και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Καλανταρίδη Ηλία στη Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχει στη διημερίδα με θέμα «Από τον ‘’ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι’’ στις Δημοτικές Εκλογές του 2019: (περίοδος αλλαγών, προκλήσεων, δυσκολιών)» στις 1-2 Οκτωβρίου 2018.
 36. Έγκριση μετάβασης  του  Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και  Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετέχει  σε τετραήμερη εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων» ( OPEN DAYS), στις  7-11 Οκτωβρίου 2018».
 37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στην Κομοτηνή, για συνάντηση εργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποθέσεις του Δήμου, στις 01 Αυγούστου 2018.
 38. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του  Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα Ανάπτυξης-Προγραμματισμού και  Ψηφιακών Υπηρεσιών κ. Τουλκίδη Δημοσθένη στο Tornio της Φινλανδίας, για να συμμετέχει ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CHERISH-(Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fishing communities in Europe) στις  04-09  Σεπτεμβρίου 2018.
 39. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010. β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
 40. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου.
 41. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.