ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΛΑΡΗΣ – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ “Making of” 26/03/2019