Αποχώρησε από το σημείο ο ανάδοχος της κατασκευής των μετωπικών διοδίων

Δελτίο τύπου της δημάρχου Καβάλας, Δήμητρας Τσανάκα για την αποχώρηση του συνεργείο του αναδόχου από το σημείο που έχει οριστεί η κατασκευή διοδίων

Σήμερα περί 11 η ώρα πρωινή, πληροφορηθήκαμε, πως συνεργείο του αναδόχου, βρίσκεται στο σημείο του υπό κατασκευή σταθμού διοδίων, προς εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών.

Με εντολή της δημάρχου Καβάλας , Δήμητρας Τσανάκα μετέβησαν άμεσα στο σημείο οι κύριοι Γραμμένος και Τσουρουκίδης, ενώ άμεσα κατέφθασαν και οι κ.κ. Κελαϊδάκης και Τσιρονίδης, μέλη της  συντονιστικής επιτροπής, προς παρεμπόδιση της συνέχισης των εργασιών.

Παράλληλα ενημερώθηκε ο υπεύθυνος του συνεργείου, πως εκκρεμεί ενώπιον του ΣτΕ, αίτηση ακύρωσης, αίτηση αναστολής και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής.

Αφού δήλωσε άγνοια για την δικαστική διένεξη, εστάλησαν τα δικόγραφα από τον Δήμο Καβάλας στο αντίστοιχο νομικό τμήμα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

Περί την 15:30 το συνεργείο του αναδόχου αποχώρησε άπρακτο από το επίμαχο σημείο.

Αύριο θα συγκληθεί εκ νέου η συντονιστική επιτροπή προς εκτίμηση της κατάστασης και λήψης αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες.