613 συνδέσεις φυσικού αερίου στην Καβάλα το 2021

Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας η άδεια διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου που αφορά στις πρωτεύουσες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, συμπεριλαμβανομένης και της Ορεστιάδας

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα κατασκευασθούν 484,5 χιλιόμετρα δικτύου χαμηλής πίεσης και 8,5 χιλιόμετρα δικτύου μέσης πίεσης στα οποία προβλέπεται η σύνδεση 9.357 νέων πελατών.

Σε ό,τι αφορά την Καβάλα θα αναπτυχθεί δίκτυο 26 χλμ. που θα καλύψει 613 συνδέσεις (524 οικιακές και 89 εμπορικές) και θα κοστίσει 1.820.000 ευρώ.

Αναλυτικά:

ΜΗΚΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΠΟΛΗ (χαμηλής πίεσης)
Δίκτυο ΡΕ (χλμ) 2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ
Αλεξανδρούπολη 39,9 39,9 40,2 120
Κομοτηνή 29 25 22 76
Δράμα 38,2 31,2 37,6 107
Ξάνθη 35 29 32 96
Ορεστιάδα 22,5 19,5 17,5 59,5
Καβάλα 8,6 8,6 8,8 26
ΣΥΝΟΛΟ 173,2 153,2 158,1 484,5

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Κόστος Δικτύου  (€) 2019 2020 2021 ΣΥΝΟΛΟ
Αλεξανδρούπολη 2.793.000 2.793.000 2.814.000 8.400.000
Κομοτηνή 2.030.000 1.750.000 1.540.000 5.320.000
Δράμα 2.674.000 2.184.000 2.632.000 7.490.000
Ξάνθη 2.450.000 2.030.000 2.240.000 6.720.000
Ορεστιάδα 1.575.000 1.365.000 1.225.000 4.165.000
Καβάλα 602.000 602.000 616.000 1.820.000
ΣΥΝΟΛΟ 12.124.000 10.724.000 11.067.000 33.915.000

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ 2021
Οικιακός Εμπορικός Βιομηχανικός
Αλεξανδρούπολη 1.611 295 6
Κομοτηνή 1.867 425 9
Δράμα 1.527 281 9
Ξάνθη 1.488 229 8
Ορεστιάδα 622 366 1
Καβάλα 524 89 0
ΣΥΝΟΛΟ 7639 1685 33

 

Οι πίνακες όπως αναρτήθηκαν στο xanthi2.gr