6 «έργα πνοής» ενέκρινε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Νέστου

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέστου

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν τα εξής :

Η κατάρτιση όρων διακήρυξης για αγορά ακινήτου μετά από διαγωνισμό για τη δημιουργία κοιμητηρίων  ΡΟΜΑ στην Τ.Κ. Χρυσοχωρίου

Η συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Χρυσούπολης»

Η συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού καθώς και  ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με τους όρους διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρώων στην Χρυσούπολη (προϋπολογισμός ύψους 480.000€)»

Τα πρακτικά κατοχύρωσης της σύμβασης του έργου «Ανακαίνιση αγροτικών περιφερειακών ιατρείων στο Μοναστηράκι, στη Νέα Καρυά και στις Πηγές του Δήμου Νέστου». Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «Θ.ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ ΑΤΕ» με έκπτωση 42,54%.

Τα τεύχη δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων διακήρυξης για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση οκτώ παιδικών χαρών του Δήμου Νέστου. (Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 200.000€), συνολικού προϋπολογισμού 245.723,46€)

Η επικύρωση των πρακτικών των προσφορών ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση τοιχείου περίφραξης στον χώρο του κοιμητηρίου και αντιστήριξη πρανών δρόμου Τ.Κ. Πέρνης. Μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ ΑΤΕ» με έκπτωση 12%, προϋπολογισμού 100.000€