4 θέσεις διάρκειας 8 μηνών στη ΔΕΥΑ Νέστου

Το υπουργείο Εσωτερικών εγκρίνει τη σύναψη 40 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.