16 θέσεις εργασίας στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αφορά στον τομέα της καθαριότητας

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 16 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην Καβάλα για τις ανάγκες αυτού εντός του Νομού Καβάλας και των Νομών Δράμας και Έβρου (Διδυμότειχο).

Οι 13 αφορούν την πόλη της Καβάλας, 2 τη Δράμα και 1 το Διδυμότειχο.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται τίτλος σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον ενός χρόνο στον τομέα της καθαριότητας.

Δείτε εδώ την προκήπροκήρυξη ρυξη.